Financiering Bijbels godsdienstonderwijs definitief

Zoals u hieronder kunt lezen, hebben alle inspanningen van de laatste jaren geleid tot een positief resultaat m.b.t. onder andere het bijbels godsdienstonderwijs op de openbare basisschool. We blijven ons werk aanbevelen voor uw gebed, het blijft nodig!

In de Eerste Kamer hebben we nu 53 voorstemmers. Dat is ruim voldoende. Er moet nog wel gestreden worden om een echte bekostiging en niet eentje met een plafond.

goed nieuws, het is gelukt!! Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft zojuist voor het wetsvoorstel Ypma - Voordewind - Rog gestemd. Dat wil zeggen: een zeer belangrijke stap is gezet naar betere financiële afspraken voor GVO en HVO om én voor zoveel mogelijk leerlingen GVO en HVO te kunnen verzorgen én alle salarisontwikkelingen in het onderwijs te kunnen blijven volgen. We zijn er echter nog niet. De volgende stap op weg naar wettelijke verankering van onze financiering is behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer. Gebruikelijk is dat de Eerste Kamer binnen 3 maanden na de besluitvorming in de Tweede Kamer haar eigen besluit neemt. Onze lobby-acties zullen zich vanaf nu dus op de Eerste Kamer richten.

Ook in de Eerste Kamer is het wetsvoorstel aangenomen, zodat alle vormen van levensbeschouwelijk onderwijs nu bekostigd worden vanuit Den Haag.